سامانه مشتریان ورود به پنل کاربری

مشاورین و راهنمایی 02188193073

مدیریت هوشمند کسب و کار

مدیریت هوشمند کسب و کار

مدیریت هوشمند کسب و کار، قرعه کشی و اعلام فرد برنده و نمایش عکس و مشخصات، اخبار و رویداد، راهنمای طبقات همراه با تور مجازی، تابلو اعلانات.

سامانه مدیریت ارباب رجوع

سامانه مدیریت ارباب رجوع

سامانه مدیریت ارباب رجوع

اتوماسیون تغذیه

اتوماسیون تغذیه

اتوماسیون تغذیه

نظر سنجی و پرسش و پاسخ و ارائه گزارشات هوشمند

نظر سنجی و پرسش و پاسخ و ارائه گزارشات هوشمند

نظر سنجی و پرسش و پاسخ و ارائه گزارشات هوشمند، ساخت پرسشنامه نظرسنجی تحت وب و پیامکی

سامانه جذب و استخدام

سامانه جذب و استخدام

سامانه جذب و استخدام

مدیریت بازاریابی و مارکتینگ

مدیریت بازاریابی و مارکتینگ

مدیریت بازاریابی و مارکتینگ، یادآوری مناسبت ها، مدیریت همایش و جلسات، تبلیغات واقعیت مجازی

قوانین و مقررات استفاده از نرم افزار

قوانین و مقررات استفاده از نرم افزار

ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از کلمه “قانون”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ می باشد. ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد. تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود. تبصره 2ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید. ماده 3ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.